" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

14/9/59 นายชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล มอบหมายให้นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส และ นายสมสมัย ทองเจริญ ประธานสภาเทศบาลฯ เข้าร่วมติดตามการประชุมแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์บ้านมั่นคงเมืองสี่มุม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วิท'ลัยพอเพียง โดยมีทีมงานบ้านมั่นคงหนองบัวแดงเดินทางมาให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกที่ร่วมประชุม..เนื่องจากบ้านหนองบัวแดงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในจังหวัดชัยภูมิ