" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

8/9/59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจัตุรัส ทำการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนชุมชนที่7 คร้าบบบ^-^ บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน จากใจนายกชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  เกิดเหตุสาธารณภัย แจ้ง งานป้องกันเทศบาลตำบลจัตุรัส โทร044-851-358 ตลอด24ชม.