" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

2/9/59 นายชัยวัฒน์ ภู่ประดิษฐ์เมธากุล นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้ นายปรีชา พงษ์จตุรา รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส ลงพื้นที่พบประชาชนที่เดินทางมารับเบี้ยยังชีพ ณ วัดทรงธรรมและวัดหงษ์ทอง พร้อมพูดคุย สอบถามความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาบ้านเมืองตามลำดับต่อไป