" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

29/8/59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลจัตุรัส ลงพื้นที่สำรวจถังเคมีดับเพลิง ที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆในชุมชน และ สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลฯ เพื่อตรวจสอบคุณภาพในการใช้งาน...ให้สามารถใช้งานได้ทันทีและมีประสิทธิภาพคร้าบบบ^-^
บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน จากใจนายกเต้ง หากเกิดเหตุอัคคีภัย แจ้ง 044-851-358 หรือ สายด่วน199 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจัตุรัส 24 ช.ม.