" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เวลา  10.30 น.
     นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะบริหารพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม        โดยมี  นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจัตุรัส  สส.เชิงชาย  ชารีรินทร์( สส. เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ )
ส.จ.วรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลจัตุรัส  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัสโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด