" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

         วัน พุธ  ที่  21  กรกฎาคม  2564  นำโดย   ส.จ. วรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  
นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส   ข้าราชการทุกท่าน  ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา-ภัตตาหารเพล และผ้าอาบน้ำฝน  แด่พระภิกษุสามเณร ในเวลา  10.00 น.  ณ.วัดทรงธรรม