" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

             วันที่ 24  พฤษภาคม 2564  เวลา  13.00 น.   นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส และ นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  ได้เข้าร่วมประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับประธานชุมชนและประธานอสม.ในเขตเทศบาลตำบลจัตุรัส    นำโดย สสอ อำเภอจัตุรัส   ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้