" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

            วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลจัตุรัส นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้มอบนโยบายพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้กับปลัดเทศบาล  ผู้อำนวยการทุกกอง  ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคน เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งขึ้น