" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

            วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ในที่ประชุมได้มีการดำเนินการกล่าวคำปฏิญาณ และเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ที่ประชุมมีมติเลือก นายประดิฐ สุวรรณราษฎ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด