" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับ ปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ ปศุสัตว์ อ.จัตุรัส
ได้กำหนดการโดยมีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมกำเนิด  ฉีดยาป้องกันเห็บ  หมัด  ขี้เรื้อน  ทำหมันให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส  
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 08.00-12.00 💛💛  
      โดยบริการ 3 จุด ดังนี้
⛳ 1. วัดทรงธรรม ฉีดวัคซีน ✔ทำหมัน  ยาคุมกำเนิด
🏰 2. วัดหงษ์ทอง ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
🏠  3. วัดศิริพงษาวาส ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
👉ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคร้าบบบ👈

 

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับ ปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ ปศุสัตว์ อ.จัตุรัส
ได้กำหนดการโดยมีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมกำเนิด  ฉีดยาป้องกันเห็บ  หมัด  ขี้เรื้อน  ทำหมันให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส  
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 08.00-12.00 💛💛  
      โดยบริการ 3 จุด ดังนี้
⛳ 1. วัดทรงธรรม ฉีดวัคซีน ✔ทำหมัน  ยาคุมกำเนิด
🏰 2. วัดหงษ์ทอง ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
🏠  3. วัดศิริพงษาวาส ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
👉ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคร้าบบบ👈