" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวันเสาร์  ที่  5  ธันวาคม 2563  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
 นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
-  กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส
-  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศิริพงษาวาส
-  พิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
-  พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ