" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ข่าวกิจกรรม

        ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ พนักงาน สภาเทศบาลฯ ออกตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโนอึล พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส

 

ข่าวกิจกรรม

        ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ พนักงาน สภาเทศบาลฯ ออกตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโนอึล พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส