" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ 8 มิถุนายน 2563  นำโดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสและกองสาธารณสุขได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในช่วงโควิด-19

 

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ 8 มิถุนายน 2563  นำโดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสและกองสาธารณสุขได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในช่วงโควิด-19

 

iconpic