" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

          ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัส นำโดยกองสาธารณสุขและกองต่างๆร่วมมือกับทาง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องไข้เลือกออกตามหมู่บ้านและชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส

 

iconpic