" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

          ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส โดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสมอบหมายให้ นายกันต์ธีร์ แก้วมา หัวหน้าสำนักปลัด และ นายถนอม ท้าวจัตุรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้วย -ข้าราชการเข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

 

iconpic