" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

       งานประเพณีบุญเดือน 4 วัดหงษ์ทอง วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัสและผ้าป่าจากผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัสนำโดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสมอบหมายให้ นายกันต์ธีร์ แก้วมา หัวหน้าสำนักปลัด และ นายถนอม ท้าวจัตุรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้วย -ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลจัตุรัสและประชาชน ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหงษ์ทอง

 

iconpic