" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

 - ข่าวกิจกรรม -

        วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 อำเภอจัตุรัส ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง ณ บริเวณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส เพื่อให้ชาวอำเภอจัตุรัส ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 
 
 
iconpic