" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วันที่ 13 มกราคม 2561 ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ