" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

          ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัส นำโดยกองสาธารณสุขและกองต่างๆร่วมมือกับทาง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องไข้เลือกออกตามหมู่บ้านและชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

          ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส โดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสมอบหมายให้ นายกันต์ธีร์ แก้วมา หัวหน้าสำนักปลัด และ นายถนอม ท้าวจัตุรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้วย -ข้าราชการเข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

 - ข่าวกิจกรรม -

        วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 อำเภอจัตุรัส ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล พิธีถวายช้าง ณ บริเวณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส เพื่อให้ชาวอำเภอจัตุรัส ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม: คลิก.

- ข่าวกิจกรรม -

       งานประเพณีบุญเดือน 4 วัดหงษ์ทอง วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัสและผ้าป่าจากผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัสนำโดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสมอบหมายให้ นายกันต์ธีร์ แก้วมา หัวหน้าสำนักปลัด และ นายถนอม ท้าวจัตุรัส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ พร้อมด้วย -ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาลตำบลจัตุรัสและประชาชน ร่วมกันถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดหงษ์ทอง

อ่านเพิ่มเติม: คลิก.

- ข่าวกิจกรรม -

          การแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลจัตุรัส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม: คลิก.

เนื้อหาอื่นๆ...