" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส ร่วมกับ ปศุสัตว์ จ.ชัยภูมิ ปศุสัตว์ อ.จัตุรัส
ได้กำหนดการโดยมีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมกำเนิด  ฉีดยาป้องกันเห็บ  หมัด  ขี้เรื้อน  ทำหมันให้สุนัขและแมว ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส  
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   เวลา 08.00-12.00 💛💛  
      โดยบริการ 3 จุด ดังนี้
⛳ 1. วัดทรงธรรม ฉีดวัคซีน ✔ทำหมัน  ยาคุมกำเนิด
🏰 2. วัดหงษ์ทอง ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
🏠  3. วัดศิริพงษาวาส ฉีดวัคซีน / ยาคุมกำเนิด
👉ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆคร้าบบบ👈

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

           ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่
ด้วยเทศบาลตำบลจัตุรัส   
        ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ '' ความสุขจากพ่อ สู้แผ่นดิน '' จังหวัดชัยภูมิ  รอบที่ 7  เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรักแผ่นดิน  และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นแบบอบ่างที่ดีในรูปแบบอาสาสมัคร
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
 อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวัน อังคาร ที่ 17 พฤศิกายน  2563 เวลา 08.30-12.00  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อทำหมันและฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ  บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        ในวันเสาร์  ที่  5  ธันวาคม 2563  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส
 นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า  เข้าร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  
-  กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส
-  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศิริพงษาวาส
-  พิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
-  พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00  . นางสายชล บุญอรณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานประจำปีศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา (งานงิ้ว) อำเภอจัตุรัส ประจำปี 2563 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ. ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 มีการจัดงานขึ้นในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  ในบริเวณงานเวทีกลางเทศบาลตำบลจัตุรัส
ได้กำหนดกิจกรรมการประกวด 4  คืน ดังนี้
1.การประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (รำเซิ้ง)
2.การแสดง TO BE NUMBER ONE
3.การแสดงของโรงเรียนในอำเถอจัตุรัส
4.การประกวดเต้น COVER DANCE ระดับประถมและมัธยมศึกษา  ทีมผสม
5.การประกวดธิดาหลวงบรรเทา

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...