" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

โครงการ ขุดลอกลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลจัตุรัส
           วัน อังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 นำโดยนายกันต์ธีร์  แก้วมา  หัวหน้าสำนักปลัด   พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน  สภาเทศบาลฯ  และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืชต่างๆในห้วยกอกให้หมดและน้ำในห้วยกอกไหลสะดวกเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่เกษตรของประชาชนอีกทั้งยังป้องกันการตื้นเขินของลำคลองและรักษาคุณภาพของน้ำมิให้เน่าเสีย

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

        ในวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ พนักงาน สภาเทศบาลฯ ออกตรวจสอบพื้นที่น้ำไหลหลากจากอิทธิพลของพายุโนอึล พร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือพร้อมให้กำลังใจ มอบสิ่งของให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วันอังคาร ที่ 28  กรกฎาคม 2563  นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน  ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล จากนั้นเปิดพิธิกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภาคค่ำ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

 

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดยผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส นายเรืองเดช ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวอำเภอจัตุรัสทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ภาคเช้า ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบพิธีลงนามถวายพรชัยมงคล จากนั้นเปิดพิธิกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภาคค่ำ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วันที่ 8 มิถุนายน 2563  นำโดยนายเรืองเดช ภิรมย์กิจ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัสและกองสาธารณสุขได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลตำบลจัตุรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในช่วงโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม...