" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เวลา  10.30 น.
     นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะบริหารพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม        โดยมี  นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจัตุรัส  สส.เชิงชาย  ชารีรินทร์( สส. เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ )
ส.จ.วรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลจัตุรัส  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัสโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         วัน พุธ  ที่  21  กรกฎาคม  2564  นำโดย   ส.จ. วรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  
นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส   ข้าราชการทุกท่าน  ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา-ภัตตาหารเพล และผ้าอาบน้ำฝน  แด่พระภิกษุสามเณร ในเวลา  10.00 น.  ณ.วัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

               วันที่ 3 มิถุนายน 2564   เวลา  09:00 น.นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างทุกคน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระชนมพรรษา 43 พรรษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          วัน ศุกร์ ที่ 16  กรกฏาคม 2564  เวลา 13.00 น.
 นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  พนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส  พนักงานจ้าง  ระดมกำลังคน เร่งดำเนินการสร้าง เตรียมความพร้อมสถานที่ รพ.สนามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวที่ผ่านการรักษาหายจากโรงพยาบาลและหมอวินิจฉัยว่าหายแล้ว ตามวิธีการรักษาจะต้องกักตัวดูอาการต่ออีก 14 วัน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะดูแลที่โรงพยาบาล10วัน แล้วจะส่งต่อมาที่ โรงพยาบาลสนามของแต่ละท้องถิ่นตามภูมิลำเนาผู้ป่วย อีก 4 วันที่เหลือเท่ากับว่าโรงพยาบาลสนามของเทศบาลตำบลจัตุรัสจะใช้รองรับคนในเขตเทศบาลเท่านั้นก่อนส่งตัวกลับบ้าน ซึ่งโรงพยาบาลสนามจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลาที่ต้องเปิดใช้งาน  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัส   รูปภาพเบื้องต้นวันแรกของการสร้างโรงพยาบาลสนาม   ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          ในวันที่ 27  พฤษภาคม 2564  เวลา 19.00 น.    นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  สภาเทศบาลตำบลจัตุรัส กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันสำนักปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส  ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด big cleaning day  ตามโครงการ  ''หน้าบ้าน   น่ามอง'' จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ  ''เมืองแห่งความสุข''     ล้างถนนโกสีย์ ตรง(สามแยกไฟแดง-หัวสะพาน)

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...