" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ข่าวกิจกรรม -

         นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์   นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส   นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส   ผู้อำนวยการกอง  ร่วมขอบพระคุณผู้บริจาควัสดุอุปกรณ์และเงินจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลจัตุรัส

 

1. บริษัท แสวงพัฒน์  จำกัด
        -  เตียง 30 ชุด
        - น้ำมะขาม  1 ลัง
2. ร้านอิ่มอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟต์  
         -  น้ำดื่ม    50 แพ็ค
3. สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด
         - ผ้าห่ม จำนวน 12 ผืน
         - พัดลม  จำนวน 8 ตัว
         - เจลแอลกอฮอล์    10 ขวด
         - หน้ากากอนามัย     5 กล่อง
         - เสื่อโพม  12 ผืน
         - น้ำเปล่า 50 แพ็ค
         - หมอน    10  ใบ
         - ผ้าเช็ดตัว  16  ผืน
         - ปลั้กไฟ  5 ตัว
4. สหกรณ์การเกษตรบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด
         -ผ้าห่ม   30 ผืน
         - ผ้าปูที่นอน   1 ม้วน
         - มุ่ง   30 หลัง
         - ผ้ายาง   1  ม้วน
 5. นางกัณฐิกา ชีวศิริรัตน์
         - หมอน  30 ใบ  
6. ร้าน ช.ชัยรัตน์  
          -  บริจาคเงินจำนวน   10,000 บาท
7. ร้านจัตุรัสฟาร์มาซี - จัตุรัสพลาซ่า
           - มองเงินจำนวน  3,000 บาท
8. ด.ญ. ณัจฉรียา  บัวบาน  ตัวแทนกลุ่มเด็กเล่นเซิร์ฟสเก็ต
           - มอบ พัดลม 11 ตัว
9. นางปานเพ็ญ  บุญานุสนธ์
           - กระดาษชำระ  30 แพ็ค
           -  น้ำดื่ม  30  แพ็ค
           -   พัดลม    6 ตัว
           -   เสื่อน้ำมัน