" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลจัตุรีสยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562

รายละเอียดคลิก