" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส -

          เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเอกสารคลิก