" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

- ประกาศเทศบาลตำบลจัตุรัส -

         เรื่อง ขยายวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลจำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดเอกสารคลิก