" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   รายละเอียดเอกสารคลิก....