" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสได้เข้าร่วมกิจกรรม
- พิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
- พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2564   ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม: วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์...

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม  2564 เวลา 07.00 น. นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัสได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม: วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์...

วัน พฤหัสบดี  ที่ 18  พฤศจิกายน 2564   เวลา 08.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์
อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะผู้บริหาร  กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลจัตุรัสร่วมกับสาธารณสุขอำเภอจัตุรัสและโรงพยาบาลจัตุรัส
ได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก (เข็มที่ 1)  ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจัตุรัส
- สำหรับท่านที่ ฉีด ซิโนแวค 2  เข็ม ที่ โรงพยาบาลจัตุรัส  ประสงค์จะรับ แอสตร้า เข็ม 3  
- ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย7กลุ่มโรค ที่ประสงค์ จะรับวัคซีน ***ไข้หวัดใหญ่***
👉สถานที่ด้านหลังอาคารคลินิกอบอุ่นเทศบาลตำบลจัตุรัส
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์...

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 11.30 น. นำโดยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบจ. ชัยภูมิ  พร้อมด้วยนายวรวิทย์ อุระวัฒนพันธ์ ส.อบจ.อำเภอจัตุรัส เขต 1  นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลจัตุรัส  ออกมอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาล ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่ายที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565  ในเขตพื้นที่ อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  จำนวน 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม: วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น. นำโดยนายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ...

วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 06.00 น.  ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมพ่อค้า-ชาวจัตุรัสได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร''ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา'' ประจำปี 2564  นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ประธานในพิธี โดยมี นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร  ปลัดเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  เข้าร่วมงาน  ณ. ศาลเจ้าพ่อหลวงบรรเทา เทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม: วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น....

เนื้อหาอื่นๆ...