" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
   
 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣
  ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลจัตุรัส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง  3 อัตรา ดังนี้
 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน 1 ตำแหน่ง  กองช่าง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง  สำนักปลัด  
   ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง   1 อัตรา
   ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ      1 อัตรา

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส ในวันและเวลาราชการ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม: วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 📣📣ประกาศจากเทศบาลตำบลจัตุรัส📣📣 ด้วย เทศบาลตำบลจัตุรัส...

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
  นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมร่วมพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5
 พิธีดังนี้
    1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส (พระสงฆ์ 45 รูป)
      2.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม: วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส...

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565   
นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565
โดยด้านพิธีการมีดังนี้          
      1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 06.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจัตุรัส
      2.พิธีวางพวงมาลา เวลา 09.00 น.
 ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส สถานที่ประกอบพิธี

อ่านเพิ่มเติม: วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส...

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ  ได้เข้าร่วมร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกฯ เวลา 07.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอจัตุรัส สถานที่ประกอบพิธี

อ่านเพิ่มเติม: ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส...

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น.  
นำโดยนายอรรถวีร์  อุระวัฒนพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารจัดการและการดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัส

อ่านเพิ่มเติม: วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์...

เนื้อหาอื่นๆ...