" บริหารเชิงกลยุทธ์ เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความสำเร็จ ภายใต้าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลจัตุรัส แสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน "

ข่าวกิจกรรม

วัน  จันทร์  ที่ 30  สิงหาคม 2564   
นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส มอบหมายให้นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)  ทีมงานป้องกันและทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลจัตุรัส  ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้าน  มอบข้าวสารอาหารแห้ง  ยาสามัญประจำบ้าน  น้ำดื่ม  และร่วมกันแก้ไขระบายน้ำท่วมขังลงห้วยกอก

 
อ่านเพิ่มเติม: วัน จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 นำโดย นายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส...

- ข่าวกิจกรรม -

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
นำโดยนายราชันย์ ซุ้นหั้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิค -19 ณ โรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ   พร้อมนำมังคุด จากการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในจังหวัดภาคใต้ มามอบให้ได้รับประทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส ว่าที่เรือตรีธราธิป พหลภิญโญ ปลัดอาวุโส นายประดิษฐ์ เพชรจตุรภัทร สาธารณสุขอำเภอจัตุรัส นายอภิสิทธิ์ เครือแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจัตุรัส  นางเต็มดวง สุรีฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส  ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมการดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นำโดยนายราชันย์ ซุ้นหั้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ...

- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เวลา  10.30 น.
     นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส คณะบริหารพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลจัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม        โดยมี  นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้รับเกียรติจากนายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจัตุรัส  สส.เชิงชาย  ชารีรินทร์( สส. เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ )
ส.จ.วรวิทย์ อุระวัฒนพันธุ์  สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลตำบลจัตุรัส  ณ  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลจัตุรัสโดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม: วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นำโดยนายอรรถวีร์ อุระวัฒนพันธ์ุ นายกเทศมนตรีตำบลจัตุรัส...